Aktuálně

Nadační fond InkaPoděkování a oznámení konce spolupráce s indiánskými komunitami v Andách

Vážení přátelé, rádi bychom Vám vyjádřili velké poděkování za vaši důvěru a podporu indiánských studentů i aktivit, vedoucích k rozvoji peruánských horských komunit a zlepšení života tamních obyvatel. Udělali jsme mnoho práce – od roku 2002 jsme podpořili stipendiem více než 1 350 studentů, poskytli jsme možnost odborného vzdělávání dalším desítkám studentů i dospělých mužů a žen v kurzech pletení a šití v námi vybavených dílnách. Vybavili jsme několik školních a vesnických knihoven, rovněž knihovnu v nadačním centru pro vysokoškolské studenty v Cusku, organizačně i finančně jsme zabezpečili realizaci mnoha vzdělávacích akcí na venkově - přednášek i praktických dílen. Podpora jednotlivců nebo různých vzdělávacích programů probíhala v 60 obcích v horské oblasti departmentu Cusco.

NF Inka

Od počátku naší spolupráce – pomoci indiánským studentům a komunitám se v Peru hodně změnilo. Státní politika ustoupila od potlačování častých indiánských vzpour a manifestací, spojených s blokádami silnic, mostů i letišť, atd. a přistoupila k rozvojovým programům. Začalo se hodně stavět, hlavně silnice, školy, zdravotní střediska, úřady, parky… Na těchto stavbách se nabídlo mnoho pracovních příležitostí, především pro místní obyvatele. Někteří využili dalších pracovních možností (těžba zemního plynu, zlata, práce na kávových plantážích v nížinách, atd.). Mnozí (hlavně mladí) se kvůli práci přestěhovali do jiného okresu i departmentu.

Ekonomický rozvoj a sociální projekty postoupily tedy rovněž d ooblastí And. Jsme moc rádi, že se některých programů rozvoje účastní také naši bývalí studenti, dokonce je iniciují. Někteří pracují v okresních úřadech, kde mají možnost podílet se na státních a regionálních projektech z titulu svého pracovního zařazení, jiní (nemnozí) vytvořili týmy, které realizují různé programy s podporou peruánských institucí. Většina absolventů pracuje v některém státním úřadu nebo soukromém podniku, případně si založili svou rodinnou – komunální firmu a tato jim poskytuje živobytí. Také se účastní rozvoje zelené turistiky, která přináší jejich obci vítané přilepšení, zvláště mladým matkám.

NF Inka

Z námi podporovaných vysokoškolských studentů jich několik dostalo vládní stipendia: jedna dívka odjela na studijní pobyt do Mexika, jeden hoch pobýval studijně v Argentině, další dostal stipendium na Universidad Católica, které pokryje všechny náklady na jeho studium i pobyt v Limě (tento hoch má plán být špičkovým fyzikem). Peruánská vláda se snaží podporovat nadané, což nás velice těší. Nedávno nám poslal jeden student svůj návrh projektu k zavodňování oblasti tamní náhorní planiny, další ve velkém pěstuje houby na zbytcích stvolů kukuřice a jiných rostlin, prodává semena, místní ženy podle jeho rad také začaly pěstovat houby, na tržišti prodávají obědy obohacené o tyto nové potraviny a houby rovněž prodávají. Jedna dívka se věnuje rozborům pitné vody, další pracuje v národním parku v Amazonii, jeden mladík je v manažerské pozici zahraniční společnosti, další si pořídil nákladní automobil a má mnoho zakázek… Během 19 let podpory se z četných studentů stali profesionálové v různých oborech. Většina našich současných stipendistů studuje technické obory – důlní a stavební inženýrství, dívky spíše vedení podniku, účetnictví a cestovní ruch.

Příznivá ekonomická situace v současné době se promítá také do zájmu mladých o nabízené nadační aktivity včetně pomoci. Vysokoškolští studenti se v programu podpory v poslední době střídají. Podmínkou naší finanční podpory je realizace „užitečné“ aktivity 1 x za rok. Letos ji splnili jen 2. Také středoškoláci se často neúčastní setkání ani nabízených mimoškolních vzdělávacích programů. Je to také proto, že mnohé soukromé instituce nabízejí kurzy přípravy pro studia na VŠ i další. Rodiny sice rády přijmou vybavení pro školní výuku (oděvy, boty, pomůcky…), jsou vítanou pomocí, ale možnost studia je dostupná i bez naší pomoci.

NF Inka

Nadační pomoc a zabezpečení aktivit vyžadují nutnou organizační a administrativní agendu – výjezdy do vesniček, práci účetní, která každý měsíc odevzdává doklady na finanční úřad, každoroční obnovu dokumentů místní spolupracující asociace, atd. Toto má nejen své časové potřeby, ale také finanční náklady. V souvislosti s popsanými faktory se spolu s peruánskými přáteli včetně studentů přikláníme k názoru, že je naše pomoc v Peru sice vítaná, ale nikoli rozhodující. Po 19 letech spolupráce s indiánskými komunitami v Andách a dlouhodobém přemítání jsme se rozhodli ukončit nadační činnost v Peru.

Úplně jiná situace platí pro mayské studenty a komunity v Guatemale. Zájem o naši podporu je obrovský. Spolupracujeme nejvíce s mayskou organizací Uk´Ux B´e, která působí na vysočině (jejíž vrcholy přesahují 3 tisíce metrů). Od roku 2006 jsme podpořili programy dalších organizací (vybavení knihoven, zlepšení prostředí školek i mayských školiček, vybudování dětského hřiště, atd.), ale Uk´UxB´e vykrystalizovala jako vytrvalá a nejvíce akční, co se týče projektů (plánu- realizace – zprávy) i finančního přesahu. V posledních letech podporujeme 13 vysokoškolských studentů, vybraných touto mayskou organizací. Studují různé obory a vždy, když jeden studia dokončí, další do projektu vstoupí. Tito studenti mají povinnost vyučovat jedno odpoledne na základní a střední bilingvní škole K´astajibal ve městě Chimaltenango předměty dle svého oboru. 1x měsíčně se mohou účastnit celodenního „kurzu“ mayské filozofie a kosmologie, což je také spojeno s občanskou a ekologickou výchovou. V organizaci Uk´UxB´e pracuje několik žen, které se projektům s mladými věnují s plným nasazením. Po genocidě Mayů v době vlád diktatur (1960-1996) a následnému vracení uprchlíků…, je tam vzdělávání Mayů stále složité. Venkovan, indián, natož žena, a navíc z vysočiny, mají situaci opravdu těžkou.

Po dlouhodobém zvažování všech okolností se přikláním k názoru, že naši (moji milovaní) Inkové se bez nás v současných podmínkách neztratí, a naopak podporou jiných indiánských mladých, Mayů, můžeme přispět k mnohému užitečnému. Velice vám děkujeme za vaši vstřícnost a velkorysost, díky které jsme mohli po dobu 19 let podporovat indiánské studenty a komunity ve vysokohorské oblasti peruánských And. Pokud se rozhodnete „zůstat s námi i nadále“, podpořit vysokoškolské studenty – Maye v Guatemale, případně některý další tamní vzdělávací projekt (vybavení knihovny) budeme vám vděčni.S úctou a srdečným pozdravem za tým Nadačního fondu Inka (název zůstává nadále stejný), Olga Vilímková a Zdenka MikoláškováDěkujeme za Vaše dary! Jen díky nim můžeme společně přispět ke zlepšení života indiánů.

Kontakt

Adresa
Nadační fond Inka
Velflíkova 12
160 00 Praha 6 - Dejvice
(prosíme o předchozí tel. nebo mailovou dohodu)
 

 
Kontakt
pracovní dny: 723 118 531 (pí Mikolášková)
nepravidelně 728 179 579 (Olga Vilímková)
e-mail: nf.inka@seznam.cz
web: www.inkaperu.cz
 

 
Bankovní spojení
č. dárcovského účtu: 51-0104700247/0100

Publikace

Sponzoři

Úvod | Ukončené projekty v Peru | Aktivity v ČR | Tým NF Inka | Inka v médiích | Kalendář akcí | Fotogalerie | Život indiánů | Spolupráce  ]