Aktuálně

Nadační fond InkaKonec spolupráce s indiánskými komunitami v Andách

Vážení přátelé, srdečně vás zdravíme při krásném barevném podzimu. Po 19 letech spolupráce s indiánskými komunitami v Andách a dlouhodobém přemítání jsme se rozhodli ukončit nadační činnost v Peru.

NF Inka

Od počátku naší spolupráce – pomoci indiánským studentům se v Peru hodně změnilo. Státní politika ustoupila od potlačování častých indiánských vzpour a manifestací, spojených s blokádami silnic, mostů i letišť, atd. a přistoupila k rozvojovým programům. Začalo se hodně stavět, hlavně silnice, školy, zdravotní střediska, úřady, parky… Na těchto stavbách se nabídlo mnoho pracovních příležitostí, především pro místní obyvatele. Někteří využili dalších pracovních možností (těžba zemního plynu, zlata, práce na kávových plantážích v nížinách, atd.). Mnozí (hlavně mladí) se kvůli práci přestěhovali do jiného okresu i departmentu.

Ekonomický rozvoj a sociální projekty postoupily tedy rovněž do oblastí And. Jsme moc rádi, že se některých programů rozvoje účastní také naši bývalí studenti, dokonce je iniciují. Někteří pracují v okresních úřadech, kde mají možnost podílet se na státních a regionálních projektech z titulu svého pracovního zařazení, jiní (nemnozí) vytvořili týmy, které realizují různé programy s podporou peruánských institucí. Většina absolventů pracuje v některém státním úřadu nebo soukromém podniku, případně si založili svou rodinnou – komunální firmu a tato jim poskytuje živobytí. Také se účastní rozvoje zelené turistiky, která přináší jejich obci vítaný příjem, zvláště mladým matkám.

NF Inka

Z námi podporovaných vysokoškolských studentů jich několik dostalo vládní stipendia: jedna dívka odjela na studijní pobyt do Mexika, jeden hoch pobýval studijně v Argentině, další dostal stipendium na Universidad Católica, které pokryje všechny náklady na jeho studium i pobyt v Limě (tento hoch má plán být špičkovým fyzikem). Peruánská vláda se snaží podporovat nadané, což nás velice těší. Nedávno nám poslal jeden student svůj návrh projektu k zavodňování oblasti tamní náhorní planiny, další ve velkém pěstuje houby na zbytcích stvolů kukuřice a jiných rostlin, prodává semena, místní ženy podle jeho rad také začaly pěstovat houby, na tržišti prodávají obědy obohacené o tyto nové potraviny a houby rovněž prodávají. Jedna dívka se věnuje rozborům pitné vody, další pracuje v národním parku v Amazonii… Během 19 let podpory se z četných studentů stali profesionálové v různých oborech. Většina našich současných stipendistů studuje technické obory – důlní a stavební inženýrství, dívky spíše vedení podniku a cestovní ruch.

Vysokoškolští studenti se v programu podpory střídají. Podmínkou finanční podpory je realizace „užitečné“ aktivity 1 x za rok. Letos ji splnili jen 2. Také středoškoláci se často neúčastní setkání ani nabízených mimoškolních vzdělávacích programů. Rodiny rádi přijmou vybavení pro školní výuku (oděvy, boty, pomůcky…), jsou vítanou pomocí, ale možnost studia je dostupná i bez naší pomoci.

NF Inka

Nadační pomoc a zabezpečení aktivit vyžadují nutnou organizační a administrativní agendu – výjezdy do vesniček, práci účetní, která každý měsíc odevzdává doklady na finanční úřad, každoroční obnovu dokumentů místní spolupracující asociace, atd. Toto má nejen své časové potřeby, ale také finanční náklady. V souvislosti s popsanými faktory se spolu s peruánskými koordinátory přikláníme k názoru, že je naše pomoc v Peru sice vítaná, ale nikoli rozhodující.

Úplně jiná situace platí pro mayské studenty a komunity v Guatemale. Mayští spolupracovníci využívají každé možnosti s rychlostí lousknutí prstu. Spolupracujeme nejvíce s mayskou organizací Uk´Ux B´e. Od roku 2006 jsme podpořili programy dalších organizací (vybavení knihoven, zlepšení prostředí školek i mayských školiček, vybudování dětského hřiště, atd.), ale Uk´UxB´e vykrystalizovala jako vytrvalá a nejvíce akční. Co se týče projektů, zpráv i finančního přesahu. V posledních letech podporujeme 13 vysokoškolských studentů, vybraných touto mayskou organizací. Studují různé obory a vždy, když jeden studia dokončí, další do projektu vstoupí. Tito studenti mají povinnost vyučovat jedno odpoledne na základní a střední bilingvní škole K´astajibal ve městě Chimaltenango předměty dle svého oboru. 1x měsíčně se mohou účastnit celodenního „kurzu“ mayské filozofie a kosmologie, což je ale také spojeno s občanskou a ekologickou výchovou. V organizaci Uk´UxB´e pracuje několik žen, které se projektům s mladými věnují s plným nasazením, čímž také chtějí předcházet možnému zapojení mladých do různých rizikových skupin. Po genocidě Mayů v době vlád diktatur (1960-1996) a následnému vracení uprchlíků…, je tam vzdělávání Mayů stále složité. Venkovan, indián a třeba ještě navíc žena, natož z vysočiny, mají situaci opravdu těžkou.

Po dlouhodobém zvažování všech okolností se přikláním k názoru, že naši (moji milovaní) Inkové se bez nás v současných podmínkách neztratí, a naopak podporou jiných indiánských mladých, Mayů, můžeme přispět k mnohému užitečnému.Olga Vilímková, Praha, 7. 10. 2019Děkujeme za Vaše dary! Jen díky nim můžeme společně přispět ke zlepšení života indiánů.

Kontakt

Adresa
Nadační fond Inka
Velflíkova 12
160 00 Praha 6 - Dejvice
(prosíme o předchozí tel. nebo mailovou dohodu)
 

 
Kontakt
pracovní dny: 723 118 531 (pí Mikolášková)
nepravidelně 728 179 579 (Olga Vilímková)
e-mail: nf.inka@seznam.cz
web: www.inkaperu.cz
 

 
Bankovní spojení
č. dárcovského účtu: 51-0104700247/0100

Publikace

Sponzoři

Úvod | Ukončené projekty v Peru | Aktivity v ČR | Tým NF Inka | Inka v médiích | Kalendář akcí | Fotogalerie | Život indiánů | Spolupráce  ]